Home Správné opalování Spektrum záření, Evropská norma, Safe Light

Spektrum záření, Evropská norma, Safe Light

UV spektrum záření

Sluneční záření je energie, která je vyzařována paprsky různých vlnových délek. Rozlišujeme ultrafialové paprsky (ultrafialové světlo), viditelné světlo a tepelné infračervené paprsky (infračervené světlo).

Ultrafialové světlo se dále dělí na:  UV-A, UV-B a UV-C. Nebezpečné záření UV-C je odfiltrováno atmosférou a nedosahuje tak na povrch Země. Složení a intenzita UV-A  a  UV-B záření kolísá v závislosti   na denní a roční době, stupni zeměpisné šířky, znečištění vzduchu a intenzitě odrazu (voda, sníh, hladké plochy…).

Opálení

Opálení není v principu nic jiného než vlastní tělesná ochrana proti slunečnímu záření. Působením UV-B se aktivují zvláštní buňky pokožky (melanocyty), aby vytvářely intenzivnější bílé melaninové pigmenty. Tyto pigmenty hnědnou na cestě do svrchních vrstev pokožky vlivem UV-A záření a kyslíku z krve (nepřímá pigmentace) Pokud již proběhla určitá pigmentace předem, kůže okamžitě zhnědne působením UV-A záření. (přímá pigmentace). Co se týče ochrany proti záření, přísluší záření UV-B další role. Způsobuje vytváření takzvané sluneční mozolnatosti, zesílení pokožky. Jestliže se vytvoří optimálně obě vlastní kožní ochranná opatření (tedy pigmentace a sluneční mozol), lze dosáhnout až čtyřicetinásobné ochrany proti záření. Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. Opalování v soláriu je proto dobrou přípravou před dovolenou na slunečních plážích nebo na horách.

Evropská Unie vydala novou normu EN 0,3W/m2 sjednocující dosud národní normy pro provoz a opalování v soláriích. Tyto předpisy stanovují tzv. Referenční intenzitu vyzařování slunce na 0,3W/m2. Tato hodnota byla evropskou komisí určena dle doporučení odborníků, neboť do této hustoty UV záření ještě převažují zdravotně pozitivní a kosmetické účinky UV záření tedy tvorba vitamínu D a opálení nad zdravotními riziky přílišného vystavení pokožky UV záření. Tato hodnota     byla stanovena jako intenzita slunečního záření v poledních hodinách na rovníku u hladiny moře. Norma odpovídající novým evropským normám pro opalování v soláriích  je platná od roku 2007. 

Inovativní technologie Safe Light  zajistí pokožce optimálnější dobu opalování pro kvalitnější budování pigmentu a poté i ztmavnutí s mnohem menším rizikem zarudnutí pokožky než u stávajících solárií.

Ztmavnutí pigmentu je u Safe Light technologie ale téměř stejně rychlé. Budování nového pigmentu přichází u solária Safe Light o trochu později (prodloužení opalovací doby).