UV spektrum záření

Sluneční záření je energie, která je vyzařována paprsky různých vlnových délek. Rozlišujeme ultrafialové paprsky (ultrafialové světlo), viditelné světlo a tepelné infračervené paprsky (infračervené světlo).

Ultrafialové světlo se dále dělí na:  UV-A, UV-B a UV-C. Nebezpečné záření UV-C je odfiltrováno atmosférou a nedosahuje tak na povrch Země. Složení a intenzita UV-A  a  UV-B záření kolísá v závislosti   na denní a roční době, stupni zeměpisné šířky, znečištění vzduchu a intenzitě odrazu (voda, sníh, hladké plochy…).

Opálení

Opálení není v principu nic jiného než vlastní tělesná ochrana proti slunečnímu záření. Působením UV-B se aktivují zvláštní buňky pokožky (melanocyty), aby vytvářely intenzivnější bílé melaninové pigmenty. Tyto pigmenty hnědnou na cestě do svrchních vrstev pokožky vlivem UV-A záření a kyslíku z krve (nepřímá pigmentace) Pokud již proběhla určitá pigmentace předem, kůže okamžitě zhnědne působením UV-A záření. (přímá pigmentace). Co se týče ochrany proti záření, přísluší záření UV-B další role. Způsobuje vytváření takzvané sluneční mozolnatosti, zesílení pokožky. Jestliže se vytvoří optimálně obě vlastní kožní ochranná opatření (tedy pigmentace a sluneční mozol), lze dosáhnout až čtyřicetinásobné ochrany proti záření. Při umělém ozařování v soláriu probíhají tytéž procesy jako u přírodního slunění. Opalování v soláriu je proto dobrou přípravou před dovolenou na slunečních plážích nebo na horách.

Evropská Unie vydala novou normu EN 0,3W/m2 sjednocující dosud národní normy pro provoz a opalování v soláriích. Tyto předpisy stanovují tzv. Referenční intenzitu vyzařování slunce na 0,3W/m2. Tato hodnota byla evropskou komisí určena dle doporučení odborníků, neboť do této hustoty UV záření ještě převažují zdravotně pozitivní a kosmetické účinky UV záření tedy tvorba vitamínu D a opálení nad zdravotními riziky přílišného vystavení pokožky UV záření. Tato hodnota     byla stanovena jako intenzita slunečního záření v poledních hodinách na rovníku u hladiny moře. Norma odpovídající novým evropským normám pro opalování v soláriích  je platná od roku 2007. 

Inovativní technologie Safe Light  zajistí pokožce optimálnější dobu opalování pro kvalitnější budování pigmentu a poté i ztmavnutí s mnohem menším rizikem zarudnutí pokožky než u stávajících solárií.

Ztmavnutí pigmentu je u Safe Light technologie ale téměř stejně rychlé. Budování nového pigmentu přichází u solária Safe Light o trochu později (prodloužení opalovací doby).