Evropská norma, Safe Light

V solariích TopSun dodržujeme přísné normy

 

Evropská Unie vydala novou normu EN 0,3W/m2 sjednocující dosud národní normy pro provoz a opalování v soláriích. Tyto předpisy stanovují tzv. Referenční intenzitu vyzařování slunce na 0,3W/m2. Tato hodnota byla evropskou komisí určena dle doporučení odborníků, neboť do této hustoty UV záření ještě převažují zdravotně pozitivní a kosmetické účinky UV záření tedy tvorba vitamínu D a opálení nad zdravotními riziky přílišného vystavení pokožky UV záření. Tato hodnota     byla stanovena jako intenzita slunečního záření v poledních hodinách na rovníku u hladiny moře. Norma odpovídající novým evropským normám pro opalování v soláriích  je platná od roku 2007. 

 

Inovativní technologie Safe Light  zajistí pokožce optimálnější dobu opalování pro kvalitnější budování pigmentu a poté i ztmavnutí s mnohem menším rizikem zarudnutí pokožky než u stávajících solárií.

Ztmavnutí pigmentu je u Safe Light technologie ale téměř stejně rychlé. Budování nového pigmentu přichází u solária Safe Light o trochu později (prodloužení opalovací doby).